نویسنده = محمدباقر پورامینی
تعداد مقالات: 16
3. نجف اشرف در دوران پنهانی قبر امیر مؤمنان(علیه السلام)

دوره 8، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 81-92

محمدباقر پورامینی


4. میراث کلامی احمدبن اسحاق در عصر عسکریین(علیهم السلام)

دوره 6، شماره 24.25، پاییز 1394، صفحه 61-76

محمدباقر پورامینی


5. مباشران و دستیاران قتل امیر مؤمنان(علیه السلام)

دوره 6، شماره 22، بهار 1394، صفحه 93-108

محمدباقر پورامینی


6. مغیرة بن شعبه؛ حاکم سفاک کوفه

دوره 5، شماره 18، بهار 1393، صفحه 71-78

محمدباقر پورامینی


7. جابر جعفی و نمایندگی امام باقر (علیه السلام) در کوفه

دوره 4، شماره 14، بهار 1392، صفحه 52-62

محمدباقر پورامینی


8. نقدی بر منتقدان تبرک

دوره 4، شماره 13، زمستان 1391، صفحه 6-15

محمدباقر پورامینی


9. صاحب ریاض و حاشیه های حمله وهابیان به کربلا

دوره 3، شماره 10.11، تابستان 1391، صفحه 130-135

محمدباقر پورامینی


10. سفر به نجف؛ پایتخت ماندگار ولایت

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 160-173

محمدباقر پورامینی


11. معرفی کتاب موسوعه زیارت المعصومین (علیهم السلام)

دوره 3، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 178-182

محمدباقر پورامینی


12. حاشیه و متن حائر حسینی

دوره 1، شماره 4.3، تابستان 1389، صفحه 226-242

محمدباقر پورامینی


13. کارنامه سفر به نجف

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 138-160

محمدباقر پورامینی


14. غسل زیارت

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 28-40

محمدباقر پورامینی


15. رأس الحسین (علیه السلام)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 42-58

محمدباقر پورامینی


16. آداب زیارت در نخستین رساله عملیه فارسی

دوره 1، شماره 0، بهار و تابستان 1388، صفحه 96-104

محمدباقر پورامینی