نویسنده = احمد خامه یار
مقا مهای حضرت مهدی(عجل الله فرجه الشریف) در عراق

دوره 8، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 97-115

احمد خامه یار


مقام های حضرت خضر(علیه السلام) در عراق

دوره 6، شماره 23، تیر 1394، صفحه 109-118

احمد خامه یار


مزارات و مدفونین قبرستان وادی السلام نجف

دوره 6، شماره 21، دی 1393، صفحه 159-168

احمد خامه یار