نویسنده = سیدمحمدرضا حسینی جلالی
شناخت نامه امیر مؤمنان(علیه السلام) با محوریت واژه أنَا (من)

دوره 9، شماره 36، مهر 1397، صفحه 7-44

سیدمحمدرضا حسینی جلالی؛ محمدمهدی رضایی


جایگاه کربلای مقدس

دوره 7، شماره 29، دی 1395، صفحه 7-14

سیدمحمدرضا حسینی جلالی؛ محمدمهدی رضایی


جایگاه بارگا ههای امامزادگان در جهان اسلام

دوره 6، شماره 23، تیر 1394، صفحه 31-36

سیدمحمدرضا حسینی جلالی


عباس(علیه السلام) در کربلا

دوره 6، شماره 22، فروردین 1394، صفحه 25-40

سیدمحمدرضا حسینی جلالی


ابوالفضل العباس(علیه السلام) در مکتب معصومین(علیهم السلام)

دوره 5، شماره 21، دی 1393، صفحه 23-50

محمدمهدی رضایی؛ سیدمحمدرضا حسینی جلالی


نقش اربعین در احیاء و گسترش نهضت امام حسین (علیه السلام)

دوره 5، شماره 19.20، تیر 1393، صفحه 35-46

سیدمحمدرضا حسینی جلالی