نویسنده = جعفر الخیاط
سامراء در منابع غربی

دوره 6، شماره 24.25، مهر 1394، صفحه 199-237

جعفر الخیاط


کربلا در منابع غربی

دوره 4، شماره 14، فروردین 1392، صفحه 140-163

جعفر الخیاط؛ محمدمهدی رضایی