نویسنده = جعفر الهادی
تعداد مقالات: 3
1. تجلی اخلاق در نهضت امام حسین (علیه السلام)

دوره 5، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 9-22

جعفر الهادی


2. اهمیت و فلسفه زیارت مرقد حسینی

دوره 5، شماره 19.20، تابستان 1393، صفحه 17-34

جعفر الهادی


3. قیام امام حسین (علیه السلام) و قرآن

دوره 3، شماره 10.11، تابستان 1391، صفحه 6-13

جعفر الهادی