نویسنده = مهدی کرمانی
اسناد سیاسی مربوط به سامرا در آرشیو اسناد عثمانی

دوره 9، شماره 37، دی 1397، صفحه 111-120

مهدی کرمانی؛ سامی ناظم حسین المنصوری


دانش های معمول در میان علمای شهر حله در قرن نهم هجری

دوره 9، شماره 34، فروردین 1397، صفحه 105-130

یوسف الشمری؛ مهدی کرمانی


حرم مطهر عسکریین(علیه السلام) در گذر تاریخ

دوره 6، شماره 24.25، مهر 1394، صفحه 167-180

مهدی کرمانی


کتابخانه امام حسین (علیه السلام)

دوره 3، شماره 10.11، تیر 1391، صفحه 264-268

علی فضیله شمری؛ مهدی کرمانی