تأثیر تفکر عثمانیه بر ابن تیمیه در تقابل با راویان فضایل اهل بیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی

چکیده

دیدگاه تند و زننده ابن تیمیه در مورد راویان فضایل اهل بیت، با اینکه از جمله مسائلی است که اخیراً به صورت مستقل و غیر مستقل، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، ولی وجود تحلیل‌های متفاوت، قضاوت درباره نگاه ابن تیمیه نسبت به راویان فضایل اهل بیت را با مشکل روبه‌رو ساخته است. گروهی با رویکرد رجالی و گروهی دیگر با رویکرد کلامی، این نگاه تند و زننده ابن تیمیه نسبت به راویان فضایل اهل بیت را تحلیل کرده‌اند.
این مقاله می‌کوشد با ارائه رویکرد تاریخی، دیدگاه تند ابن تیمیه نسبت به راویان فضایل اهل بیت را توصیف و تحلیل کند.
 

کلیدواژه‌ها