فلسفه زیارت از منظر آموزه‌های دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو گروه اخلاق و اسرار پژوهشکده حج و زیارت

چکیده

زیارت قبور انبیا و اولیای الهی و اهل ایمان از توصیه‌های مهم دین است؛ اما برخی از سلفیون افراطی، به ویژه وهابیت، زیارت قبور و سفر به قصد زیارت را بدعت شمرده و مدعی هستند که زیارت فقط به جهت عبرت گرفتن، سودمند است و هیچ اثر و فایده دیگری ندارد. در این مقاله که به روش کتابخانه ای و توصیفی _ تحلیلی صورت گرفته، ضمن بررسی جایگاه و فلسفه زیارت از منظر آموزه‌های دینی و نقد ادعای وهابیت ، به برخی از آثار مفید و سازنده زیارت قبور انبیا و اولیاء صالح، نظیر: ارتقا معرفت دینی، یاد خدا و آخرت،کسب نورانیت، ابراز مودت و تجدیدعهد، تعظیم و تکریم پیامبر و اولیاءصالح خدا، کسب ثواب اخروی، آرامش روحی، و بهره مندی از زیارت و شفاعت پیامبر و اهل بیت در آخرت اشاره شده است.
 

کلیدواژه‌ها