پیوند قرآن و اهل بیت از منظر احادیث نبوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو گروه اخلاق و اسرار پژوهشکده حج و زیارت

چکیده

یکی از ابعادی که می‌توان به مسئله امامت و جایگاه آن در دین اسلام پرداخت، بررسی رابطه قرآن با اهل بیت است. در این مقاله پیوند اهل بیت با قرآن از منظر روایات نبوی بررسی و تبیین شده است. اهمیت این بحث اولاً: به سبب شناخت جایگاه اهل بیت از منظر قرآن وسنت است؛ ثانیاً این ره‌یافت می‌تواند مقام امامت ائمه را از منظر جدیدی به اثبات برساند و پاسخی محکم و قاطع به ادعای کسانی باشد که مدعی‌اند درباره امامت اهل بیت‌ در دین اسلام هیچ نص و توصیه‌ای وجود ندارد؛ ثالثاً اثبات پیوند اهل بیت با قرآن آثار بسیار مهم و سرنوشت‌سازی برای امت اسلامی و وظایف خاصی برای مسلمانان در پی دارد. در این مقاله تلاش شده است تا این موضوع از منظر احادیث نبوی بررسی و اثبات شود.
 

کلیدواژه‌ها