جایگاه زیارت در نگاه ملا احمد نراقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اهمیت و آداب زیارت پیامبر و امامان معصوم یکی از موضوعات مهم در شریعت محمدی است که از دیرباز مورد عنایت اندیشمندان شیعه و اهل سنت بوده است. فقیه و فیلسوف بزرگ، مرحوم ملا احمد نراقی نیز در این عرصه، یادداشت‌هایی دارد که میتواند برای علاقه‌مندان به اهل بیت‌ چراغ راه باشد و تأمل و دقت نظر را می‌طلبد. وی در این نوشتار، نخست به اهمیت، فضیلت و فلسفه زیارت ائمه و در ادامه به آداب زیارت و سپس به نکات ظریف و در ظاهر کم‌اهمیت می‌پردازد که بسیار اهمیت دارند و بیشتر اوقات از این نکات غفلت می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها