بررسی ادله قرآنی مشروعیت زیارت قبر پیامبر با نگاه انتقادی به مهم‌ترین دلیل وهابیت در نفی زیارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

زیارت یکی از آموزه‌های اعتقادی شیعیان است که در مشروعیت آن می‌توان به برخی از آیات قرآن کریم، مانند آیه مودت و صادقین، اشاره کرد. مذاهب اهل سنت هم بر استحباب زیارت قبر پیامبر و قبور مؤمنین فتوا داده‌اند. تنها در این میان، فرقه وهابیت نظری متفاوت دارد. ابن تیمیه زیارت را به بدعی و شرعی تقسیم می‌کند و سپس زیارت بدعی را حرام می‌داند. زیارت بدعی زیارتی است که زائر با قبول برتری صاحب مزار و تبرک جستن به آن مکان در آنجا نماز و دعا بخواند و از خداوند بخواهد که مشکلاتش را حل کند.
ابن تیمیه زیارت قبر پیامبر و مشاهد شریفه را بخشی از زیارت بدعی می‌داند. دلیل او بر حرمت زیارت قبر پیامبر و مشاهد شریفه روایتی از ابوهریره است که از جهت سند و دلالت ضعیف است.
 

کلیدواژه‌ها