نویسنده = محمدامین پورامینی
تعداد مقالات: 6
1. مسجد السقط در باب جیرون

دوره 7، شماره 26، بهار 1395، صفحه 123-126

محمدامین پورامینی


2. زمان ورود کاروان حسینی به کربلا

دوره 5، شماره 19.20، تابستان 1393، صفحه 227-242

محمدامین پورامینی


3. آشنایی با کتاب علی (علیه السلام)

دوره 4، شماره 14، بهار 1392، صفحه 6-25

محمدامین پورامینی


4. رقیه بنت الحسین؛ سند مظلومیت نهضت حسینی (علیه السلام)

دوره 3، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 76-95

محمدامین پورامینی


5. امام حسین (علیه السلام) در منابع اهل سنت

دوره 3، شماره 10.11، تابستان 1391، صفحه 62-77

محمدامین پورامینی


6. مزار عالمان در حرم علوی

دوره 2، شماره 5، زمستان 1389، صفحه 138-143

محمدامین پورامینی