نویسنده = حیدر الجد
تعداد مقالات: 2
1. ابن ادریس حلی؛ شکوه دانایی و فقاهت

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 64-77

حیدر الجد؛ محمدمهدی رضایی


2. مقام امام صادق (علیه السلام) در شهر حله

دوره 1، شماره 4.3، تابستان 1389، صفحه 168-175

حیدر الجد