شکوه معنوی و علمی نجف اشرف (در گفت و گو با آیت الله حاج شیخ مسلم ملکوتی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی