نویسنده = �������� ���������� ����������������
سردبیر رسانه عاشورا؛ حضرت زینب کبرا(علیها السلام)

دوره 7، شماره 29، دی 1395، صفحه 93-112

محمدجواد محسن زاده