نویسنده = ������������ ����������������
نقش نجف اشرف در همایش بیت المقدس

دوره 5، شماره 18، فروردین 1393، صفحه 107-112

حسین ریحانی؛ محمدحافظ یعقوب