نویسنده = احمدی میانجی، علی
نکته هایی از مسافران کربلا در «کربلاء فی ادب الرحلات»

دوره 5، شماره 18، فروردین 1393، صفحه 167-178

علی احمدی میانجی


تبرک به تربت در سیره صالحان

دوره 3، شماره 10.11، تیر 1391، صفحه 28-35

محمدمهدی رضایی؛ علی احمدی میانجی