نویسنده = ���������� ����������������
نقش اصحاب پیامبر در واقعه کربلا

دوره 3، شماره 7، تیر 1390، صفحه 68-78

محمدجعفر طبسی


سیمای نجف اشرف

دوره 2، شماره 5، دی 1389، صفحه 82-107

محمدجعفر طبسی