نویسنده = ������������ ��������������
مکتب حسینی از منظر امام رضا (علیه السلام)

دوره 3، شماره 8، مهر 1390، صفحه 42-55

سیدجلال حسینی


امیر المؤمنین (علیه السلام) از نگاه رضوی

دوره 2، شماره 5، دی 1389، صفحه 44-55

سیدجلال حسینی