نویسنده = فتح الله نژاد زنگی آبادی، هادی
نقش فرهنگی تجمع اربعین حسینی

دوره 9، شماره 37، دی 1397، صفحه 27-50

هادی فتح الله نژاد زنگی آبادی