نویسنده = عبدالرحیم میانجی
نقش خاندان سلماسی در سامراء

دوره 6، شماره 24.25، مهر 1394، صفحه 127-133

عبدالرحیم میانجی


کربلاا در سفرنامه ها

دوره 3، شماره 10.11، تیر 1391، صفحه 298-332

عبدالرحیم میانجی


زندگی نرگس خاتون و حکیمه خاتون

دوره 2، شماره 7، تیر 1390، صفحه 79-86

عبدالرحیم میانجی


نقش علمای نجف در استقلال عراق

دوره 2، شماره 6، فروردین 1390، صفحه 24-49

عبدالرحیم میانجی


فقیه سامرا

دوره 1، شماره 4.3، تیر 1389، صفحه 132-141

عبدالرحیم میانجی