نویسنده = گلی زواره، غلامرضا
گزارش‌های علمی و تاریخی استاد علی دوانی از عتبات عالیات

دوره 11، شماره 43، شهریور 1399، صفحه 103-140

غلامرضا گلی زواره


بررسی تبار، خانواده و مقام مسلم بن عقیل

دوره 10، شماره 40، آذر 1398، صفحه 57-106

غلامرضا گلی زواره


نقابت علویان عراق در قرن چهارم هجری

دوره 10، شماره 38، فروردین 1398، صفحه 119-132

غلامرضا گلی زواره


علامه سیدتاج الدین آوی در مقام ریاست نقیبان عراق

دوره 8، شماره 32، مهر 1396، صفحه 61-112

غلامرضا گلی زواره


قبیله بنی اسد، پیدایش، گسترش، کارنامه و نامداران

دوره 7، شماره 29، دی 1395، صفحه 113-154

غلامرضا گلی زواره


کارنامه حجا ج بن یوسف ثقفی در عراق در نیمه دوم قرن اول هجری

دوره 8، شماره 30، فروردین 1395، صفحه 117-153

غلامرضا گلی زواره


سیمای مؤسس هیأت علمی و مکتب مرتضوی نجف اشرف

دوره 7، شماره 26، فروردین 1395، صفحه 69-100

غلامرضا گلی زواره


گذر و نظری به تاریخ و جغرافیای سامراء

دوره 6، شماره 24.25، مهر 1394، صفحه 137-166

غلامرضا گلی زواره


موصل از دیروز تا امروز

دوره 6، شماره 23، تیر 1394، صفحه 119-164

غلامرضا گلی زواره


گذر و نظری بر کتاب «بیوتات کربلا »

دوره 6، شماره 22، فروردین 1394، صفحه 175-206

غلامرضا گلی زواره


اربعین حسینی در اثار و انظار علما

دوره 5، شماره 19.20، تیر 1393، صفحه 169-194

غلامرضا گلی زواره


حیات سید عبدالکریم بن طاووس

دوره 5، شماره 18، فروردین 1393، صفحه 79-96

غلامرضا گلی زواره


سید شمس الدین مجد الملک براوستانی

دوره 5، شماره 17، دی 1392، صفحه 59-94

غلامرضا گلی زواره


شیخ العراقین؛ متولی عمران عتبات عالیات عراق

دوره 4، شماره 14، فروردین 1392، صفحه 64-101

غلامرضا گلی زواره


گزارشی از سفرنامه عضد الملک به عتبات عالیات عراق

دوره 4، شماره 13، دی 1391، صفحه 156-178

غلامرضا گلی زواره


آستان حسینی در گذر تاریخ

دوره 3، شماره 12، مهر 1391، صفحه 136-161

غلامرضا گلی زواره


حوزه علمیه کربلا

دوره 3، شماره 10.11، تیر 1391، صفحه 204-229

غلامرضا گلی زواره


استان انبار عراق در گذر تاریخ تشیع

دوره 3، شماره 9، دی 1390، صفحه 122-152

غلامرضا گلی زواره


مداین؛ موقعیت و اهمیت

دوره 2، شماره 8، مهر 1390، صفحه 90-107

غلامرضا گلی زواره


عتبات عالیات عراق در سفرنامه ادیب الملک

دوره 2، شماره 7، تیر 1390، صفحه 142-163

غلامرضا گلی زواره


حیره گذرگاه حیرت و عبرت

دوره 2، شماره 6، فروردین 1390، صفحه 74-91

غلامرضا گلی زواره


کوفه و کوفیان

دوره 1، شماره 2، فروردین 1389، صفحه 88-103

غلامرضا گلی زواره