نویسنده = ابویاسر ابویاسر
اربعینیات

دوره 5، شماره 19.20، تیر 1393، صفحه 195-204

ابویاسر ابویاسر


کامل مزارات اهل البیت فی العراق

دوره 3، شماره 12، مهر 1391، صفحه 210-216

ابویاسر ابویاسر


کربلائیات

دوره 3، شماره 10.11، تیر 1391، صفحه 78-86

ابویاسر ابویاسر


کتابخانه حرم امام علی (علیه السلام)

دوره 3، شماره 9، دی 1390، صفحه 110-116

ابویاسر ابویاسر


پرچمداران هدایت

دوره 1، شماره 1، دی 1388، صفحه 199-200

ابویاسر ابویاسر