نویسنده = محمدرضا فخر روحانی
البالغون الفتح فی کربلاء

دوره 3، شماره 10.11، تیر 1391، صفحه 358-363

محمدرضا فخر روحانی


کلمات قصار امیر مؤمنان (علیه السلام) در نگاه اوکلی

دوره 1، شماره 1، دی 1388، صفحه 196-198

محمدرضا فخر روحانی


کربلای معلی از نگاه خاور شناسان

دوره 1، شماره 1، دی 1388، صفحه 201-207

محمدرضا فخر روحانی