نویسنده = محمدباقر پورامینی
بررسی حکمتهای زیارت معصومان

دوره 13، شماره 50، خرداد 1401، صفحه 53-78

محمدباقر پورامینی


میراث کلامی احمدبن اسحاق در عصر عسکریین(علیهم السلام)

دوره 6، شماره 24.25، مهر 1394، صفحه 61-76

محمدباقر پورامینی


مباشران و دستیاران قتل امیر مؤمنان(علیه السلام)

دوره 6، شماره 22، فروردین 1394، صفحه 93-108

محمدباقر پورامینی


مغیرة بن شعبه؛ حاکم سفاک کوفه

دوره 5، شماره 18، فروردین 1393، صفحه 71-78

محمدباقر پورامینی


جابر جعفی و نمایندگی امام باقر (علیه السلام) در کوفه

دوره 4، شماره 14، فروردین 1392، صفحه 52-62

محمدباقر پورامینی


نقدی بر منتقدان تبرک

دوره 4، شماره 13، دی 1391، صفحه 6-15

محمدباقر پورامینی


صاحب ریاض و حاشیه های حمله وهابیان به کربلا

دوره 3، شماره 10.11، تیر 1391، صفحه 130-135

محمدباقر پورامینی


سفر به نجف؛ پایتخت ماندگار ولایت

دوره 3، شماره 9، دی 1390، صفحه 160-173

محمدباقر پورامینی


معرفی کتاب موسوعه زیارت المعصومین (علیهم السلام)

دوره 2، شماره 8، مهر 1390، صفحه 178-182

محمدباقر پورامینی


حاشیه و متن حائر حسینی

دوره 1، شماره 4.3، تیر 1389، صفحه 226-242

محمدباقر پورامینی


کارنامه سفر به نجف

دوره 1، شماره 2، فروردین 1389، صفحه 138-160

محمدباقر پورامینی


غسل زیارت

دوره 1، شماره 1، دی 1388، صفحه 28-40

محمدباقر پورامینی


رأس الحسین (علیه السلام)

دوره 1، شماره 1، دی 1388، صفحه 42-58

محمدباقر پورامینی


آداب زیارت در نخستین رساله عملیه فارسی

دوره 1، شماره 0، تیر 1388، صفحه 96-104

محمدباقر پورامینی