دوره و شماره: دوره 5، شماره 19.20 - شماره پیاپی 19، تابستان 1393، صفحه 1-431 
5. همایش جهانی اربعین

صفحه 59-74

محمد السند؛ محمدعلی خوشنویس


13. اربعینیات

صفحه 195-204

ابویاسر ابویاسر


14. فقه پیاده روی

صفحه 207-224

محمود مهدی پور؛ حبیب الله عبدالواحد الساعدی


18. اربعین های خونین

صفحه 279-298

محمدرضا زارع خورمیزی


19. آسیب شناسی وقایع اربعین 1348 قمری

صفحه 299-312

محمدحسین کاشف الغطا؛ محمدمهدی کرمانی


20. انتفاضه اربعین 1397 قمری

صفحه 313-326

رعد الموسوی؛ ج سنابرق


21. کربلا تا شام

صفحه 329-356

محمدحسین خوشنویس