نویسنده = محمد داعی الحق قرشی
تعداد مقالات: 2
1. واعظان کربلا

دوره 3، شماره 10.11، تابستان 1391، صفحه 168-177

محمد داعی الحق قرشی؛ حسین ریحانی


2. مدارس دینی کربلا

دوره 3، شماره 10.11، تابستان 1391، صفحه 230-235

حسین ریحانی؛ محمد داعی الحق قرشی