نویسنده = محمدصفر جبرئیلی
تعداد مقالات: 2
1. مدرسه حله

دوره 3، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 20-31

محمدصفر جبرئیلی


2. مبانی عقلانی شفاعت از دیدگاه شهید مطهری

دوره 1، شماره 4.3، تابستان 1389، صفحه 24-41

محمدصفر جبرئیلی