نویسنده = ابویاسر ابویاسر
تعداد مقالات: 5
1. اربعینیات

دوره 5، شماره 19.20، تابستان 1393، صفحه 195-204

ابویاسر ابویاسر


2. کامل مزارات اهل البیت فی العراق

دوره 3، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 210-216

ابویاسر ابویاسر


3. کربلائیات

دوره 3، شماره 10.11، تابستان 1391، صفحه 78-86

ابویاسر ابویاسر


4. کتابخانه حرم امام علی (علیه السلام)

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 110-116

ابویاسر ابویاسر


5. پرچمداران هدایت

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 199-200

ابویاسر ابویاسر