نویسنده = محمدرضا فخر روحانی
تعداد مقالات: 5
2. البالغون الفتح فی کربلاء

دوره 3، شماره 10.11، تابستان 1391، صفحه 358-363

محمدرضا فخر روحانی


3. جلوه ای از شوق و ارادت هندوها به امام حسین (علیه السلام)

دوره 1، شماره 4.3، تابستان 1389، صفحه 243-246

محمدرضا فخر روحانی


4. کلمات قصار امیر مؤمنان (علیه السلام) در نگاه اوکلی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 196-198

محمدرضا فخر روحانی


5. کربلای معلی از نگاه خاور شناسان

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 201-207

محمدرضا فخر روحانی